Regelverk

Pedagogisk omsorg. En nationell kartläggning av verksamhetsformens struktur och styrning i kommunerna.

tumnagel

En av slutsatserna i rapporten är att kommunerna behöver kontrollera pedagogisk omsorg bättre. Skolverket kommer även under hösten 2012 att ge ut Allmänna råd om pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg är sedan 2009 ett samlingsbegrepp för de alternativa former som finns för förskola och fritidshem. Familjedaghem är den vanligaste formen.

Rapporten undersöker, på basis av enkätsvar från samtliga kommuner och med hjälp av fallstudier, hur pedagogisk omsorg ser ut i landet. En av slutsatserna är att kommunerna måste bli bättre på sin kontroll av verksamheterna. Pedagogisk omsorg ska enligt skollagen stimulera barns utveckling och förskolans läroplan ska vara, om än inte bindande, så vägledande.

Ladda ner som PDF (2706 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
40 kr/st (+porto)
Antal sidor
104
Best nr
12:1273
Tipsa: