Regelverk

Uppdrag om informationsinsatser med anledning av ändringar i skollagen

Slutredovisning av uppdraget att genomföra informationsinsatser med anledning av de föreslagna förändringar som propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) medfört.

Genom olika informationsinsatser har Skolverket spridit kunskap om de kommande förändringarna och de lagändringar som propositionen (Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) medfört. Syftet är att stödja huvudmän och vuxenutbildningens verksamheter i deras arbete med att utveckla förutsättningarna för en ökad individanpassning och effektivare vuxenutbildning.

Insatserna har i första hand riktats mot skolhuvudmän, förvaltningschefer, skolchefer och rektorer inom den kommunala vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledare och lärare har även deltagit vid ett flertal informationstillfällen.

Ladda ner som PDF (154 KB)
Tipsa: