1-20 av 100 träffar

 1. Skolan är till för ditt barn

  - En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (487 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   5 kr (+porto)
  Antal sidor
  16
 2. Förskolan är till för ditt barn

  Broschyren riktar sig främst till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.

  Utgiven år
  2011
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1115 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   10 kr (+porto)
  Antal sidor
  12
 3. Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid

  Samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Samhället har tagit socialt och pedagogiskt ansvar för barns utveckling och välbefinnande. Här beskrivs generella inslag som har stor påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, mångkulturell skola och konsumtionskultur.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (759 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  69
 4. Ditt barns fritid är viktig

  Som förälder är det viktigt att du talar om för fritidshemmets personal och rektor vad du tycker om till exempel aktiviteterna, barngruppens storlek, sammansättning och hur ditt barn tas emot. Då är det mycket lättare för dem att ge ditt barn vad det behöver.

  Utgiven år
  2010
  Ladda ner som PDF (493 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   10 kr (+porto)
  Antal sidor
  12

Paginering för sökresultat: