Rätten till utbildning. Om elever som inte går i skolan.

tumnagel

I den här studien redovisas hur många barn som i slutet av förra läsåret inte gick i skolan utan var långvarigt frånvarande utan giltig orsak.

Rapporten finns nu bara i pdf-version. Nyare rapport "Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan" finns. Rapporten belyser också hur kommunernas skolpliktsbevakning går till, vad den långvariga frånvaron kan bero på samt hur kommuner och skolor försöker lösa problemen.Studien baseras dels på en genomgång av forskning och tidigare studier och på information från Skolverkets tillsyn, dels på information som samlats in från kommuner, fristående skolor och föräldrar.Rapporten vänder sig framförallt till politiker och tjänstemän med ansvar för grundskola och till grundskolans rektorer.

Ladda ner som PDF (719 KB)
Tipsa: