Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

tumnagel

Materialet har fokus på vägledning i vid bemärkelse, dvs all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för framtida val. Materialet ska stimulera till diskussion och dialog mellan politiker, skolledare lärare och vägledare om kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning.

Kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen måste höjas. Eleverna i grundskolan måste göra väl underbyggda val till gymnasieskolan. Utmaningen är ett ökat behov av information och vägledning på grund av utbildningsväsendets komplexitet , arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och internationalisering av arbetslivet. Detta stödmaterial lyfter fram olika perspektiv på frågan, om vad som är kvalitet inom studie- och yrkesvägledning. Omvärldens syn på kvalitet har vi fått belyst genom elva olika intervjuer med forskare, politiker, kommunföreträdare och andra nyckelaktörer. Det finns ett reportage om en grundskola, där lärarna integrerar studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, och hela skolan tar ansvar för elevernas framtidsval. Syftet med materialet är att det ska utgöra ett stöd in arbetet med att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning på kommunal nivå, på verksamhetsnivå och i arbetslaget. Materialet är avsett för förvaltningschefer, rektorer, utvecklingsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Alla de som har ett gemensamt ansvar att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen för alla elever i grundskolan.

Ladda ner som PDF (2356 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
106
Best nr
U08:205
Tipsa: