TIMSS 2007 -huvudrapport

tumnagel

Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. I TIMSS-undersökningarna samlas en mängd information in om nationella regler och mål (nationell enkät), faktisk organisation och undervisning (skol- och lärarenkäter) och elevers kunskaper och attityder (elevenkäter och provresultat). Proven mäter de kunskaper och förmågor som de deltagande länderna genom kompromisser kommit överens om är relevanta att mäta utifrån ländernas läroplaner och kursplaner.

Ladda ner som PDF (1059 KB)
Tipsa: