Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? En sammanfattande analys

tumnagel

Skolverket har kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Den ökade segregeringen i samhället, decentraliseringen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen har haft negativ betydelse kommer forskarna fram till.

Resultaten i grundskolan har försämrats betydligt sedan början av 1990-talet. Skolverket har sammanställt och analyserat forskning som belyser vad som kan ha orsakat försämringen. Ett komplext pussel av faktorer träder fram där den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade styrningen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen alla har betydelse. Detta är Skolverkets sammanfattande analys av Kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Ladda ner som PDF (1119 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
25 kr/st (+porto)
Antal sidor
55
Best nr
09:1126
Tipsa: