Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan.

tumnagel

Den här studien ger kunskaper om orsaker till ogiltig frånvaro och om hur skolor och förvaltningar arbetar för att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd. Den här studien ger kunskaper om orsaker till ogiltig frånvaro och om hur skolor och förvaltningar arbetar för att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Det är genom intervjuer med elever som har kommit tillbaka till utbildning efter långvarig frånvaro och intervjuer med och enkäter till skol- och förvaltningspersonal som problematiken blir belyst.

Ladda ner som PDF (670 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
114
Best nr
10:1156
Tipsa: