Politisk information i skolan

tumnagel

Stödmaterialet ger vägledning till rektorer, lärare och huvudmän hur de ska förhålla sig till skolans politiska omvärldskontakter. Materialet är reviderat våren 2012 utifrån förändringar i regeringsformen och skolförfattningar.

Politiska partiers möjligheter att få tillträde till skolan varierar stort mellan olika huvudmän. Osäkerheten kring förutsättningarna resulterar också ofta i passivitet i fråga om initiativ till samverkan med företrädare för politiska partier. Partier som inte är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige har ofta svårt attfå komma in i skolorna samtidigt som skolor ibland väljer att neka samtliga partiertillträde till skolan. Det är bekymmersamt att skolors politiska omvärldskontakter är så begränsade. Många skolor och elever går miste om de vinster som samverkan med politiska partier kan medföra.

Ladda ner som PDF (343 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
25
Best nr
12:1293
Tipsa: