Matematikutvecklare - stödmaterial vid planering av uppdraget

tumnagel

Denna publikation ger förslag på hur en lokal ämneskunnig utvecklingsledare, matematikutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete för att förbättra matematikundervisningen hos huvudmannen.

Materialet vänder sig både till huvudmannens representant, exempelvis skolchef, och matematikutvecklaren. Syftet är att ge en grund för de huvudmän som avser att upprätta en uppdragsbeskrivning mellan huvudmannen och matematikutvecklaren och därigenom förstärka och tydliggöra matematikutvecklarens roll i verksamheten. Behovet av en tydlig arbetsbeskrivning har framförts från verksamma matematikutvecklare och också betonats i båda utvärderingarna

Ladda ner som PDF (692 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
20 kr/st (+porto)
Antal sidor
22
Best nr
10:1201
Tipsa: