Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap - Resultaten i koncentrat

tumnagel

Denna rapport är en sammanfattning av: PISA 2009 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse.

I denna sammanfattande rapport ges en övergripande bild av de huvudsakliga och särskilt intressanta resultaten från PISA 2009. Den presenterar jämförelser mellan olika länders resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och visar på förändringar i resultat jämfört med tidigare PISA-studier. Resultaten analyseras och relateras också till olika grupper av elever, till exempel flickor och pojkar samt elever med utländsk bakgrund.

Ladda ner som PDF (2676 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
36
Best nr
10:1197
Tipsa: