Diskussionsunderlag till kursplanen i biologi

tumnagel

Ett diskussionsunderlag till kursplanen i biologi i grundskolan.

Diskussionsunderlagen riktar sig till lärare i grundskolan, sameskolan och specialskolan och är tänkta att kunna användas som ett stöd för att sätta sig in i de nya samlade läroplanerna med kursplaner för de olika ämnena.

Ladda ner som PDF (238 KB)
Tipsa: