Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter.

tumnagel

Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck Stödmaterialet riktar sig framför allt till rektor.

Skriften är under revidering och ska vara färdig senast i september 2018. Vi arbetar med att se över innehållet, komplettera med aktuell forskning och inhämtar synpunkter från Länsstyrelsen Östergötland och det Nationella kompetensteamet.

Detta stödmaterial riktar sig framför allt till rektor. Det beskriver ett arbete som omfattar alltifrån rätten till sex- och samlevnadsundervisning och ett förtroendefullt föräldrasamarbete till den akuta situationen då flickan eller pojken är utsatt för hot.Det är Skolverkets förhoppning att stödmaterialet ska kunna tydliggöra behovet och utformningen av skolans stöd till flickor och pojkar. Det kan också vara en utgångspunkt för reflektionkring kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen liksom hur den viktiga samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska fungera.

Ladda ner som PDF (871 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
30 kr/st (+porto)
Antal sidor
34
Best nr
10:1205
Tipsa: