Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Kommentarmaterialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterialet har tidigare funnits i tryckt format men finns nu endast som pdf.

Ladda ner som PDF (562 KB)
Tipsa: