Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)

tumnagel

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om digitalisering. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Den reviderade läroplanen kommer preliminärt att finnas till försäljning i augusti 2017.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Denna upplaga har kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats. I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska.

I den tidigare upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabellform. Tabellerna finns nu endast på Skolverkets webbplats (se länk nedan).

Ladda ner som PDF (1776 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
200 kr/st (+porto)
Antal sidor
286
Best nr
978-913832691-6
Tipsa: