Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)

tumnagel

OBS! Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens (se länk till den nya läroplanen nedan). Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Den här versionen av läroplanen finns inte längre att köpa, men kan laddas ner som pdf

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Denna upplaga har kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats. I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska.

I den tidigare upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabellform. Tabellerna finns nu endast på Skolverkets webbplats (se länk nedan).

Ladda ner som PDF (1776 KB)
Tipsa: