Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016)

tumnagel

OBS! Läroplanen och flera kursplaner har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Den reviderade läroplanen finns att ladda ner, följ länken nedan. Den här versionen av läroplanen finns därför bara som pdf.

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

I den här upplagan av läroplanen har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats. Dessutom har modersmål kompletterats med kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska. Kursplanen och kunskapskraven i samiska är inte anpassade till grundsärskolans målgrupp.

I den första upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabellform. Tabellerna finns nu endast på Skolverkets webbplats (Se länk nedan).

Ladda ner som PDF (2214 KB)
Tipsa: