Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016)

tumnagel

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

I den här upplagan av läroplanen har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats. Dessutom har modersmål kompletterats med kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska. Kursplanen och kunskapskraven i samiska är inte anpassade till grundsärskolans målgrupp.

I den första upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabellform. Tabellerna finns nu endast på Skolverkets webbplats (Se länk nedan).

Ladda ner som PDF (2214 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
185 kr/st (+porto)
Antal sidor
164
Best nr
978-913832692-3
Tipsa: