Gymnasieskola 2011

tumnagel

Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen.

Den första delen av materialet kommenterar övergripande gymnasieskola 2011.Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt kommentarer till dessa. Programstrukturerna är ofullständiga eftersom programfördjupningarna kan förändras. Det aktuella innehållet i programfördjupningarnapubliceras därför endast på Skolverkets webbplats.

Kommentarer till de olika ämnesplanerna finns på Skolverkets webbplats.

Examensmålen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens och boken kommer därför att revideras under hösten 2018, under tiden finns den inte att beställa utan endast som pdf.

Ladda ner som PDF (7318 KB)
Tipsa: