Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011

tumnagel

The curriculum was translated in 2011 and has not been revised since.

De senaste årens förändringar är inte införda i översättningen, det gäller:
- Kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk.
- Syfte och centralt innehåll för förskoleklassen och fritidshemmet.
- Revideringen av avsnitt 2.5, Övergång och samverkan.
- Kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.
- Kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska.

Ladda ner som PDF (1986 KB)
Tipsa: