Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 2 - Bedömningar och slutsatser

tumnagel

I rapporten har tre områdena fått särskild uppmärksamhet: Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, Skolan behöver kompetenta lärare och rektorer samt Statlig styrning i ett allt brokigare skolsystem.

OBS! Du kan beställa eller skriva ut hela rapporten. Du kan också välja att från och med vecka 45 bara skriva ut ett utdrag av respektive fördjupningsområde som kommer att finnas som pdf-fil under rubriken Bilagor nedan.

Ladda ner som PDF (3247 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
110
Best nr
11:1248
Tipsa: