Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

tumnagel

- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Ladda ner som PDF (1088 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
45
Best nr
11:1250
Tipsa: