Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterialet är också tänkt att användas i planering av undervisningen och som ett diskussionsmaterial kollegor emellan för samtal om undervisning, bedömning och kunskapskrav.

Ladda ner som PDF (1651 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
120 kr/st (+porto)
Antal sidor
162
Best nr
978-91-38325-83-4
Tipsa: