Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

tumnagel

Läroplanen innehåller i fyra huvudavsnitt: Skolans värdegrund och uppgifter, Övergripande mål och riktlinjer, Examensmål för alla nationella program samt Gymnasiegemensamma ämnen.

Ladda ner som PDF (2116 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
170 kr/st (+porto)
Antal sidor
204
Best nr
978-91-38325-94-0
Tipsa: