Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

tumnagel

Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i den kompletterande undervisningen för svenska elever i utlandet.

Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur det bedömningsstöd som finns som bilaga är konstruerat.

Ladda ner som PDF (319 KB)
Tipsa: