Legitimation för lärare och förskollärare (reviderad 2013)

tumnagel

Kommentarer till föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.

Syftet med föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler är att de ska skapa ramar vid bedömningen av lärares och förskollärares lämplighet inom samtliga skolformer så att skolverksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i hela landet. De är tänkta att utgöra en grund när skolhuvudmän, förskolor och skolor planerar, organiserar och genomför introduktionsperioden för nyutbildade lärare och förskollärare. Föreskrifterna med kommentarerutgör även stöd i mentorskapet, vid rektorns och förskolechefens bedömning samt vid yttrande över lärares och förskollärares lämplighet för undervisning. för nyutbildade lärare och förskollärare. Föreskrifterna med kommentarerutgör även stöd i mentorskapet, vid rektorns och förskolechefens bedömning samt vid yttrande över lärares och förskollärares lämplighet för undervisning.

Ladda ner som PDF (285 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
36
Best nr
11:1266
Tipsa: