Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

tumnagel

Detta stödmaterial handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och introduktionen för denna elevgrupp.Stödmaterialet vänder sig främst till rektorer, tjänstemän inom utbildningsförvaltningen samt lärare.

Detta stödmaterial handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och introduktionen för denna elevgrupp. Syftet är att beskriva exempel på hur kommunerna kan främja nyanlända elevers kunskapsutveckling med fokus på samverkan, organisation och undervisningens utformning och innehåll. Nyanlända elever ställs inför utmaningen att parallellt lära sig ett andraspråk och lära sig på sitt andraspråk. I stödmaterialet finns exempel på hur skolor arbetar med att möjliggöra detta. Andra frågor som behandlas är hurskolorna arbetar med studiehandledning på modersmålet, hur elevers tidigare kunskap kartläggs och hur den individuella kunskapsutvecklingen planeras, dokumenteras och följs upp. Även skol- och kommunledningens roll i att skapa förutsättningar för en välfungerande skolintroduktion och tillmötesgå kompetensutvecklingsbehov hos den personal som ska möta eleverna, lyfts fram. Dessutom beskrivs även värdet av och formerna för samarbete på regional och kommunal nivå.

Ladda ner som PDF (4164 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
45 kr/st (+porto)
Antal sidor
81
Best nr
11:1265
Tipsa: