Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

tumnagel

Den 15 juni 2017 upphör Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta utgår publikationen av de allmänna råden med kommentarer.

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan. De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ladda ner som PDF (1173 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
45 kr/st (+porto)
Antal sidor
57
Best nr
12:1274
Tipsa: