Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation

tumnagel

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Ladda ner som PDF (1069 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
65 kr/st (+porto)
Antal sidor
74
Best nr
12:1276
Tipsa: