Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation

tumnagel

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

OBS! Eftersom förskolans läroplan ska revideras och stödmaterialet därför kommer att behöva revideras finns den nu endast som pdf.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Ladda ner som PDF (1069 KB)
Tipsa: