Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

tumnagel

Hur har likvärdigheten i svensk grundskola utvecklats sedan slutet av 1990-talet? Vad är det för faktorer som påverkar utvecklingen av likvärdighet?

Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat ska inte bero på deras bakgrund eller vilken skola de går i. Skolsystemet ska erbjuda skolor med jämn kvalitet som även kan kompensera de elever som behöver extra stöd.

Rapporten analyserar likvärdigheten i svensk grundskola utifrån betygsdata, internationella kunskapsmätningar och forskningsresultat.

Ladda ner som PDF (1447 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
102
Best nr
12:1280
Tipsa: