Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden.

Ladda ner som PDF (593 KB)
Tipsa: