Läroplan för vuxenutbildningen 2012

tumnagel

OBS! Läroplanen har reviderats 2017 för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (se länk till den nya läroplanen nedan). Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenska för invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunalvuxenutbildning. Fram till 2018-06-30 går det att bedriva undervisningen enligt den tidigare versionen eller enligt den reviderade versionen. Efter 2018-07-01 gäller däremot endast den reviderade versionen. Den här versionen av läroplanen finns inte längre att köpa, men kan laddas ner som pdf.

Ladda ner som PDF
Tipsa: