PM - Resultat från ämnesproven i grundskolan våren 2012

I denna promemoria beskrivs skolverkets statistik om nationella prov i grundskolans årskurser 3, 6 och 9 våren 2012.

En jämförelse mellan resultaten av ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 visar att pojkar generellt har svårare för skrivuppgifter i svenska. Genomgående i alla årskurser och ämnen är också att flickorna klarar proven bättre än pojkarna. Det visar en sammanfattning av resultaten från grundskolans ämnesprov våren 2012.

Ladda ner som PDF (306 KB)
Tipsa: