Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång.

tumnagel

Rapporten beskriver forskning kring kogntitiva och icke-kognitiva förmågor utifrån en konferens som Skolverket anordnade våren 2012.

Vad kommer ut av den svenska skolan? Svaret har kommit att i hög grad handla om resultat, i termer av elevers ämnesvisa kunskaper. Skolan har samtidigt breda mål. Den ska bidra till kompetenta, kunniga och kreativa personer som fungerar väl i samhälle och i arbetsliv och som vill fortsätta lära livet ut. Men hur främjas och fångas individers utveckling mot dessa mål?

Senare forskning kring förmågor och färdigheter (skills) har uppehållit sig kring vilka faktorer hos individer som är förknippade med framgång i fråga om studier, arbetsmarknad, hälsa etc. Forskningen här skiljer mellan kognitiva och icke-kognitiva förmågor där de senare utgörs av sådana faktorer som självdisciplin, attityder, självbild, samarbetsförmåga, m.m. Vilken roll spelar den typen av färdigheter i individens skolgång och senare karriärer? Har detta betydelse för hur vi ser på skolans roll och på utvärderingen av skolan?

Ladda ner som PDF (1086 KB)
Tipsa: