Studiehandledning på modersmålet

tumnagel

- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.

Reviderad hösten 2015

Stödmaterialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.

Ladda ner som PDF (1470 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
57
Best nr
15:1499
Tipsa: