Forskning för klassrummet

tumnagel

Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
30 kr/st (+porto)
Antal sidor
91
Best nr
13:1324
Tipsa: