Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år

tumnagel

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

Det här stödmaterialet riktar sig till lärare i grundskolans senare år och ger exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen. Materialet visar hur lärare kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, samhälls- och naturvetenskapliga, som religions- och språkvetenskapliga perspektiv.

Ladda ner som PDF (3624 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
120 kr/st (+porto)
Antal sidor
190
Best nr
13:1354
Tipsa: