Dags för betyg! (reviderad upplaga)

tumnagel

Dags för betyg är en broschyr som riktar sig till vårdnadshavare vars barn går i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Dags för betyg riktar sig till vårdnadshavare med elever i alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan där betyg sätts. Broschyren innehåller information om betygssättning, grunderna för betygssättning samt vad som gäller om ditt barn bland annat är frånvarande från skolan.

Ladda ner som PDF (1393 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
10 kr/st (+porto)
Antal sidor
16
Best nr
13:1366
Tipsa: