TALIS 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9

tumnagel

Denna rapport presenterar och analyserar svenska lärares och rektorers egen bild av sin yrkesvardag och de villkor de verkar under och sätter detta i relation till lärare och rektorer i andra länder.

Denna rapport presenterar och analyserar svenska lärares och rektorers egen bild av sin yrkesvardag och de villkor de verkar under och sätter detta i relation till lärare och rektorer i andra länder. Sverige deltar i flera internationella jämförelser av utbildningsprestationer i grund- och gymnasieskolan. När det gäller frågan om vad som påverkar elevers resultat har olika studier riktat uppmärksamheten mot elevers lärmiljö och hur viktigt det är med skickliga och engagerade lärare som når fram till varje enskild elev.Lärare är den viktigaste resursen inom skolan och det som sker i klassrummet är avgörande för kvaliteten i utbildningen. Detta bidrog till att Sverige 2013 för första gången deltog i TALIS (The Teaching and Learning International Survey). Studien undersöker genom enkäter lärares och rektorers bakgrund och deras upplevelser av de undervisnings- och lärmiljöer de arbetar i. Totalt deltog 106 000 lärare, som representerar 4 miljoner, från 34 länder/regioner, verksamma i motsvarande årskurs 7–9 i grundskolan.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
100
Best nr
14:1409
Tipsa: