Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan - en registerstudie

tumnagel

Rapporten visar hur ungdomarnas etableringsstatus förändras över tid och vilka skillnader som förekommer kopplat till deras studieresultat, vilket program de gått, kön och svensk eller utländsk bakgrund.

Den här rapporten beskriver utifrån registerdata vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter att de har avslutat gymnasieskolan. Rapporten visar hur ungdomarnas etableringsstatus förändras över tid och vilka skillnader som förekommer kopplat till deras studieresultat, vilket program de gått, kön och svensk eller utländsk bakgrund. Rapporten ska ses som en utgångspunkt för kommande, årliga uppföljningar av vad ungdomar gör efter att de lämnat gymnasieskolan. Målet är att informationen ska fungera som underlag för diskussion om gymnasieskolans relevans för arbetsliv och högre studier bland politiker, de nationella programråden och andra företrädare för arbetslivet samt representanter för högskolor och universitet. Även huvudmän och gymnasieskolor kan använda uppgifter och jämförelsetal för att följa upp och utveckla sina verksamheter. Inför valet till gymnasieskolan kan informationen om framtidsutsikter efter olika typer av utbildningar vara till hjälp för elever och deras föräldrar.

Ladda ner som PDF
Tipsa: