Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd - en kartläggning

tumnagel

Det skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov.

I den här rapporten kartläggs fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd för första gången. Rapporten innehåller också en redogörelse för omfattning, inriktning och måluppfyllelse för dessa skolor. En ökning av antalet fristående skolor som begränsar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd har skett under 2000-talet. Omkring hälften av skolorna finns i Stockholmsregionen. Det som skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, högpersonaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. Rapporten innehåller också en fallstudie i åtta fristående skolor som begränsar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd. Skolverket har därutöver genomfört en intervjustudie i fem kommuner med fokus på hanteringen av tilläggsbeloppet för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Rapporten riktar sig främst till regeringen, rektorer och representanter för huvudmän.

Ladda ner som PDF
Tipsa: