Läxor i praktiken

tumnagel

- Ett stödmaterial om läxor i skolan

Mycket av det som kännetecknar god undervisning generellt går också att överföra till ett resonemang om vad en god läxa kan vara. Det kan handla om att läxan är meningsfull för att den hänger ihop med det som sker i klassrummet, att den är väl förberedd och att den följs upp på ett sätt som stödjer lärandet. Det handlar också om att säkerställa att alla elever har möjlighet att lyckas. Den goda läxan lämnar inte eleven ensam med ansvaret för att lära sig. Den kräver inte heller att eleverna får hjälp av sina vårdnadshavare eller någon annan person.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
46
Best nr
14:1421
Tipsa: