Förnyat uppdrag om skolans värdegrund

Redovisning av Förnyat uppdrag för att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling inkl. 2 bilagor

Skolverket har genomfört ett antal insatser i enlighet med uppdraget. Den mest omfattande är en kompetensutvecklingskurs Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, 7,5 hp, för förskolor och skolor som vill utveckla sin verksamhet. Kursen har genomförts i samarbete med 15 lärosäten runt om i landet. 2138 personer från 547 förskolor och skolor har deltagit.

Ladda ner som PDF (1761 KB)
Tipsa: