Skolan och hemmet

tumnagel

- exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Syftet med det här stödmaterialet är att stödja personal i skolan i deras arbete med att utveckla samarbetet med elevernas vårdnadshavare.

Ladda ner som PDF (906 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
74
Best nr
14:1423
Tipsa: