Integrerade elever

tumnagel

En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt?

En lärare som undervisar en grupp där det ingår en integrerad elev behöver vara väl insatt i vad som gäller i de båda skolformerna för att kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Stödmaterialet ger information om bestämmelserna och innehåller även diskussionsfrågor.

Under rubriken Bilagor nedan finns blanketten på sidan 43 som redigerbar pdf-fil.

Ladda ner som PDF (904 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
46
Best nr
15:1437
Tipsa: