Slöjd i grundskolan

tumnagel

En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9

Skolverket har under 2013 genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Bakgrunden är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika ämnen. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. I föreliggande rapport redovisas resultatet från utvärderingen av ämnet slöjd. Peter Hasselskog, doktor och universitetslektor vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och Anna Ekström, doktor vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, har författat rapporten om slöjd. Rapporten vänder sig framför allt till slöjdlärare, lärarutbildare och lärarstuderande i slöjd.

Ladda ner som PDF (4514 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
140 kr/st (+porto)
Antal sidor
200
Best nr
15:1483
Tipsa: