Skolreformer i praktiken

tumnagel

Den här rapporten handlar om hur en rad reformer landade i grundskolans vardag. I fokus står lärare i årskurserna 7-9 under de allra första reformåren 2011-2014. Vi berättar om nio skolors arbete med att omsätta reformerna i konkret organisation, planering och undervisning.

År 2011 sjösattes en rad reformer i skolan. Det kom en ny skollag, läroplan, betygsskala och nya nationella prov. Regeringens syfte med dessa och andra reformer var att förbättra elevernas kunskaper och öka likvärdigheten i utbildning och betygssättning.

Hur blev det då i praktiken när allt skulle genomföras? Hur tog lärarna emot reformerna och hur påverkades deras arbete? Vi berättar om nio skolors arbete med att omsätta reformerna i konkret organisation, planering och undervisning. Med hjälp av enkäter till nationella urval av lärare belyser vi också reformmottagandet i riket i stort.

Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av skolan, men särskilt till beslutsfattare på olika nivåer.

Under Bilagor nedan finns, förutom fem bilagor, även rapporten uppdelad i kapitel för nedladdning. Nedan finns även en länk till en sammanfattning av rapporten med resultaten i koncentrat.

Ladda ner som PDF (1689 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
160 kr/st (+porto)
Antal sidor
280
Best nr
15:1497
Tipsa: