Språkintroduktion

tumnagel

Rapporten visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. Det finns behov att utveckla språkintroduktion och hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning.

Språkintroduktion är det största av gymnasieskolans introduktionsprogram. Programmet har vuxit med de senare årens ökade invandring av ungdomar i gymnasieålder. I den här rapporten presenteras den tillgängliga statistiken om språkintroduktion, och om elevernas verksamhet efter utbildningen. Dessutom innehåller rapporten en sammanställning av Skolverkets kunskap om organisation, innehåll och utmaningar med språkintroduktion. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag om gymnasieutbildning för ungdomar som behöver etablera sig i svensk utbildning och arbetsmarknad.

Ladda ner som PDF (3448 KB)
Tipsa: