Attityder till skolan 2015

tumnagel

Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

Rapporten redovisar resultaten från Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2015, den åttonde i ordningen. Skolverket har sedan 1993 gjort regelbundna nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt lärare i hela grund- och gymnasieskolan. Sedan 2003 ingår också elever i årskurs 4-6 i undersökningen.

Skolverkets attitydundersökning kompletterar den nationella uppföljningen och utvärderingen av svensk grund- och gymnasieskola genom att ge olika gruppers syn på och upplevelse av skolan. Undersökningen avser att bidra till en sakligt grundad, fördjupad diskussion om skolan. Resultatet kan dessutom ge signaler om vilka ytterligare analyser inom skolområdet som behöver göras.

Ladda ner som PDF (1196 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
102
Best nr
16:1539
Tipsa: