Modersmålets betydelse för läs- och skrivutveckling

Vuxna som studerar på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå möter flera utmaningar. En stor utmaning är att undervisningen sker på ett språk som är nytt för eleven. En annan är att lära sig läsa och skriva på det nya språket.

Med hjälp av modersmålsstöd eller modersmålslärare kan eleven kommunicera friare och sätta ord på det som han eller hon inte förstår. Med modersmålet som gemensamt språk kan eleven göra sig förstådd och samtala om sin lärprocess. Modersmålet kan därför stötta vuxna elever som ska lära sig andraspråket svenska.

Ladda ner som PDF (280 KB)
Tipsa: