Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet - förskolan

Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet -– förändringar i läroplan för förskolan.

Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen för förskolan enligt uppdrag (U2015/04666/S) om förslag till nationella it-strategier för skolväsendet. Förslaget till ändringar i läroplanen redovisades den 16 december 2016. Detta är ett komplement till Skolverkets tidigare redovisade förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål den 15 juni 2016.

Till redovisningen hör också:
Bilaga 1: Sändlista till remissinstanser
Bilaga 2: Förslag till ändringar i läroplanen

Hämta dokumenten nedan.

Ladda ner som PDF (176 KB)
Tipsa: