Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

tumnagel

De allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.

Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

De här råden ersätter de tidigare råden Allmänna råd om förskolan (reviderad 2016).

Ladda ner som PDF (351 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
38
Best nr
17:1553
Tipsa: